___________________________________

Магазините STRAND имат силно изразена идентичност съчетана с функционално оборудване позволяващо адаптация в зависимост от презентираните артикули.

Аранжировката на стоката и витрините е високо професионална, отговаряща на най-високите изисквания на  между-народните марки .

___________________________________

___________________________________

Формати Магазини Странд:

Пълен формат магазини Strand

Формат Strand Woman

Формат Strand Man

Формат Strand Kids

Формат Strand DNM

___________________________________