___________________________

Магазините STRAND имат силно изразена идентичност съчетана с функционално оборудване позволяващо адаптация в зависимост от презентираните артикули.

Аранжировката на стоката и витрините е високо професионална, отговаряща на най-високите изисквания на  между-народните марки .

___________________________

___________________________

С ФРАНЧАЙЗ на STRAND продавате маркова стока с гарантиран висок марж!

___________________________