Марката продава!

Оригинални стоки на големите международните марки са недостъпни за дребните, независими търговци на модни стоки, тъй като директният франчайз изисква огромни инвестиции и големи търговски площи.

Какъв е тогава начина за малките търговци да продават маркови стоки? Отговорът е – франчайз на STRAND.

Франчайз на STRAND ви дава възможността:

  • Да продавате оригинални маркови стоки, без това да е свързано с огромна инвестиция в директен франчайз на марката и наемане на непосилно големи търговски площи на скъпи локации.
  • Да получите готово Ноу-Хау и магазин с разпознаваема бранд идентичност при минимална първоначална инвестиция инвестиция включително оборудване на лизинг.
  • Да имате гарантирани редовни доставки на маркови стоки при изгодна покупна цена с гарантиран марж.

___________________________________

Условия за франчайз

Често задавани въпроси

___________________________________

Формати Магазини: